Etická linka puzzleYOU s.r.o. – Politika ochrany oznamovatelů

Záleží nám na Vašem názoru a také na vzájemné důvěře. Proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení právních předpisů, případně dalších závažných skutečností týkajících se činnosti puzzleYOU s.r.o. Této možnosti mohou využít naši zaměstnanci, ale i třetí osoby, například obchodní partneři.

 

Program neslouží k řešení případných reklamací našich výrobků. Pro tento účel prosím využijte e-mailovou adresu servis@puzzleyou.cz.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení. Oznámení můžete samozřejmě podat i neanonymně, o to snadnější pak bude i jeho řešení.

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být touto cestou oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete v Politice ochrany oznamovatelů.