Prohlášení o ochraně údajů

obchodní společnosti
puzzleYOU s.r.o., IČ: 290 93 929
se sídlem Smolovská 201, 345 26 Bělá nad Radbuzou
vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24291
e-mail: servis@puzzleyou.cz
telefon: +420 374 446 461
(dále jen „puzzleYOU“)


Děkujeme za Váš zájem o náš online obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže Vás budeme podrobně informovat o zacházení s Vašimi údaji.

puzzleYOU je správcem osobních údajů uživatelů webu podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen: “GDPR”). puzzleYOU se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Přístup k datům a hostování

Naše webové stránky můžete navštívit i bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém načtení naší webové stránky však webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který například obsahuje název požadovaného souboru, IP adresu, datum a čas přístupu na naši stránku a množství přenášených dat. Tato přístupová data jsou vyhodnocována výlučně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšení naší nabídky. Podle čl. 6 bod 1. písm. f) GDPR toto slouží k ochraně našich oprávněných zájmů pro správnou prezentaci naší nabídky. Všechna přístupová data budou smazána do sedmi dnů po skončení Vaší návštěvy našeho webu.

Uživatel webu nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany puzzleYOU plnit. Ze strany puzzleYOU nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování vč. profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
puzzleYOU technicky a organizačně zabezpečuje ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti puzzleYOU jako správce a zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika.

 

Hostingové služby třetích stran

V našem zastoupení třetí strana poskytuje služby hostingu a webové prezentace. Toto slouží k ochraně našich legitimních zájmů při správné prezentaci naší nabídky, která převažuje v rámci vyvažování zájmů. Veškeré údaje shromážděné v souvislosti s používáním této webové stránky nebo ve formulářích poskytnutých pro tento účel v internetovém obchodě, jsou zpracovávány na našich serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze ve zde popsaném rámci – služba hostingu a webová prezentace. Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

Sběr dat a jejich použití pro zpracování smluv a při otevírání zákaznického účtu

Jestliže nám své osobní údaje sdělíte při zadávání objednávky, při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), zpracováváme tyto údaje za účelem plnění předmětu smlouvy. Které údaje se shromažďují, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Používáme údaje, které jste poskytli v souladu s čl. 6, bod 1, písm. b) GDPR, pro zpracování smluv a zpracování Vašich dotazů. Po úplném zpracování předmětu smlouvy budou Vaše data omezena pro další zpracování a budou vymazána po uplynutí zákonných lhůt pro uchování, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů, nebo je třeba dále užívat údaje pro plnění zákonných povinností, nebo je třeba další využití Vašich údajů, které je povoleno zákonem a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.

Přenos dat

Aby bylo možné splnit smlouvu podle čl. 6, bod 1. písm. b) GDPR, předáváme Vaše údaje společnosti, která je pověřena dodáním zboží, a dále platební instituci.

Přenos dat platební instituci
V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb zvolíte v procesu objednávky, předáme údaje o platbě instituci pověřené platbou a popřípadě poskytovatelům platebních služeb. V případě platby bankovním převodem u Vašeho poskytovatele platebních služeb se musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb během procesu objednávky. V tomto případě platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Přenos dat do naší kurýrní služby

Pokud nám dáte svůj souhlas během objednávky, předáme Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli logistických služeb, aby Vás mohl před doručením kontaktovat pro účely dodání zboží. Souhlas můžete kdykoli zrušit odesláním informace do naší společnosti nebo přímo na poskytovatele přepravních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Po zrušení budou Vaše údaje smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů, nebo je třeba další využití Vašich údajů, které je povoleno zákonem a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.

PPL CZ s.r.o.
Podnikatelská 32
301 00 Plzeň 1

 

E-mailový zpravodaj a poštovní reklama

E-mailová inzerce bez registrace newsletterů

Pokud od Vás obdržíme v rámci objednání zboží nebo služeb Vaši emailovou adresu a neobdržíme Váš výslovný nesouhlas, vyhrazujeme si právo zasílat Vám emailem nabídky na podobné produkty, které jste právě zakoupili.
Odběr newsletteru můžete kdykoli odhlásit, a to buď zasláním zprávy, nebo prostřednictvím odkazu, který je k tomuto účelu k dispozici v informačním newsletteru. Po zrušení registrace odstraníme e-mailovou adresu, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním Vašich údajů nebo je třeba další využití Vašich údajů, které je povoleno zákonem a o kterém Vás informujeme v tomto prohlášení.


Poštovní reklama

Dále si vyhrazujeme právo použít Vaše jméno a příjmení i poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. posílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů v přístupu k reklamě našim zákazníkům v souladu s čl. 6 bod 1. písm. f) GDPR.
Reklamní zásilky jsou distribuovány poskytovatelem služeb, kterému k tomuto účelu předáváme data. Používáni Vašich dat můžete kdykoliv odvolat na níže uvedených kontaktech naší společnosti.

Heureka „Ověřeno zákazníky“

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb,. o některých službách informační společnosti, v platném znění, jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli odmítnout pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě odmítnutí Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Využití cookies a analýza webu

Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb jsou nezbytné cookies. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas. Analytické a marketingové cookies - pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se našim zákazníkům líbí a vylepšovat naše služby.

V případě, že s použitím cookies nesouhlasíte, můžete je odmítnout. Na Vašem koncovém zařízení se po odmítnutí cookies uloží deaktivační cookie. Pokud své cookies smažete, musíte na odkaz kliknout znovu.
Každý prohlížeč se liší způsobem správy cookie. To je popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde je vysvětlení, jak můžete změnit nastavení souborů cookie. Můžete je najít pro každý prohlížeč pod následujícími odkazy:

Internet Explorer™
Firefox™
Chrome™
Safari™
Opera™

Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Pokud tak však učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Google Analytics

Abychom stránky mohli koncipovat dle potřeby a průběžně je optimalizovat, v souladu se čl. 6 bod 1. písm. f) GDPR využíváme Google Analytics, což je služba pro webovou analýzu od společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). V této souvislosti se používají pseudonymizované uživatelské profily a soubory cookies. Informace generované pomocí cookies o tom, jak stránku používáte, jako jsou

• typ/verze prohlížeče,
• použitý operační systém,
• odkazovací stránka (předchozí navštívená stránka),
• IP adresa počítače, z něhož stránku otevíráte,
• čas požadavku na server,

se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Tyto informace se používají k tomu, aby bylo možné vyhodnotit používání stránek, vytvořit zprávy o aktivitách na webu a poskytovat další služby související s používáním stránek a internetu jako takového pro účely výzkumu trhu a uspořádání těchto stránek tak, aby odpovídaly potřebám uživatelů. Tyto informace se rovněž předávají třetím stranám, jestliže to požadují zákony nebo pokud třetí strany tato data zpracovávají. Společnost Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými daty, jimiž disponuje. IP adresy jsou anonymizovány, aby je nebylo možné přiřadit (tzv. IP masking).

Ukládání cookies můžete zamezit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případně je možné, že nebudete moci plně využívat veškerých funkcí webové stránky. Ve shromažďování dat, která jsou soubory cookies vytvářena o používání našich stránek (včetně IP adresy), a v jejich následném zpracování společností Google můžete zabránit navíc tím, že si stáhnete a do prohlížeče nainstalujete tento speciální doplněk.

Uloží se tak deaktivační cookies, které znemožní další shromažďování Vašich dat při návštěvě těchto internetových stránek. Deaktivační cookies platí jen při použití téhož prohlížeče a jen pro naše stránky a ukládá se ve Vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči cookies smažete, musíte deaktivační cookie nastavit znovu. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s Google Analytics najdete na webové stránce této služby.

Alternativou je tento odkaz, čímž zabráníte budoucímu shromažďování dat pomocí služby Google Analytics na těchto webových stránkách. Na vašem internetovém zařízení je uložen cookie opt-out. Pokud odstraníte soubory cookie, musíte znovu kliknout na odkaz.

Reklama prostřednictvím marketingových sítí

Použití sledování konverzí služby Google AdWords
Tyto webové stránky využívají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). V rámci Google AdWords používáme tzv. sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou Google, bude nastaven soubor cookie pro měření konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě nevypršel, Google i my můžeme rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookies nelze později sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace shromážděné pomocí konverze souborů cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníci se mohou dozvědět celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na spravovanou stránku pomocí měření konverzí. Nezískají však informace, pomocí nichž by mohl být uživatel osobně identifikován. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se z něho odhlásit tím, že soubor cookies pro sledování konverzí společností Google zakážete prostřednictvím svého internetového prohlížeče v sekci Uživatelské nastavení. Pak nebudete součástí statistik sledování konverzí. Ukládání „konverze souborů cookies“ je prováděno v souladu s čl. 6 bod 1. pís. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svoje webové stránky i reklamu. Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od Google: https://www.google.com/policies/privacy/. Prohlížeč můžete nastavit tak, že budete o používání souborů cookie informováni, povolíte je jen v jednotlivých případech, můžete vyloučit jejich přijetí pro konkrétní situace nebo je zcela vyloučit, nebo i aktivovat jejich automatické vymazání při zavření prohlížeče. Při zakázání souborů cookies může být omezena funkčnost těchto stránek.

Pluginy sociálních médií

Pluginy Youtube
Do této stránky je začleněn digitální obsah třetích poskytovatelů. Tento obsah dává k dispozici Google Inc. (rovněž „poskytovatel“). Youtube provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).
U videí z Youtube, která jsou do naší stránky začleněna, je aktivováno rozšířené nastavení pro ochranu osobních údajů. Znamená to, že Youtube neshromažďuje a neukládá žádné informace o návštěvnících stránek, činí tak pouze při přehrávání videa. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google uvádějí smysl a rozsah shromažďování dat a jejich dalšího zpracování a používání ze strany poskytovatele a vysvětlují, jaká práva v této souvislosti máte a jaká nastavení můžete zvolit k ochraně svého soukromí.

Vaše práva a informace

Vedle práva na odvolání souhlasů dle čl. 13 GDPR, které jste nám poskytli, máte také následující práva, pokud jsou splněny zákonné předpoklady:

  • právo na přístup k osobním údajům a nainformace o Vašich osobních údajích, které ukládáme, podle čl. 13 a 15 GDPR; máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto údajům a můžete požadovat informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, o příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým jsou Vaše údaje zpřístupněny, dále o plánované době ukládání a původu či zdrojích Vašich údajů, pokud jsme je nezískali přímo od Vás;
  • právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných údajů podle čl. 13 a 16 GDPR;
  • právo na vymazání Vašich osobních údajů, která ukládáme, podle čl. 13 a 17 GDPR, pokud není nutné dodržet zákonné nebo smluvní doby uchování, jiné zákonné povinnosti nebo práva;
  • právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 13 a 18 GDPR, pokud popíráte jejich přesnost; zpracování je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich smazání a žádáte o omezení jejich použití; správce již data nepotřebuje, ale Vy je potřebujete k uplatnění, vykonání či hájení právních nároků nebo jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku vůči jejich zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů podle čl. 13 a 20 GDPR, tj. právo nechat si přenést zvolené údaje, které o Vás ukládáme, do běžného, strojově čitelného formátu nebo požadovat jejich přenos na jiného správce;
  • právo na podání stížnosti u dozorového úřadu dle čl. 13 a 15 odst. 1 písm. f) GDPR; v České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

            Pplk. Sochora 27
            170 00 Praha 7

Tel.: +420 234 665 111

e-mail: posta@uoou.cz

  • právo vznést námitku dle čl. 13 a 21 GDPR proti zpracování osobních údajů dle čl. 6 bod 1. písm. e) nebo f) GDPR vč. profilování založeného na těchto ustanoveních; pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu;
  • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, vč. profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká; výše uvedené se nevztahuje na případy, pokud je rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy nebo je povoleno právem Unie nebo České republiky nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu;

puzzleYOU jako správce oznámí v souladu s čl. 19 GDPR jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. puzzleYOU jako správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a povinnosti fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu. Pro eliminaci takovýchto porušení jsme zavedli náležitá technická a organizační ochranná opatření.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo využívání vašich osobních údajů, informací, oprav, blokování nebo vymazání údajů nebo odvolání daného souhlasu nebo námitky vůči konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo:


puzzleYOU s.r.o.
Christian Schramek
Smolovská 201
345 26 Bělá nad Radbuzou
Česká republika
+420 374 446 461